Huisje huren op Terschelling ... ‘t Logement

Gebruiksvoorwaarden website

Op onze website(s) logementmier.nl en huisjeshurenterschelling.nl zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing die voor elke bezoeker van de website gelden. Bij het bezoek van deze site gaat u hiermee akkoord. Zo niet dan dient u de website direct te verlaten.

’t Logement vakantiehuis verhuur heeft deze website met de grootste zorg samengesteld. Kennelijke fouten binden ons echter niet. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. Wij hebben met de grootst mogelijke zorg gewerkt aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op onze website. Wij kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet voorkomen.

Vakantiehuis verhuur ’t Logement behoudt zich het recht voor om de gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website van kracht zijn.

privacy

Op deze website gaan wij zeer zorgvuldig om met uw privacy.  Wij gebruiken de door uw ingevulde formulier data enkel ten behoeve van uw reserveringsaanvraag. De gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding.

cookies

Er wordt op deze website gebruik gemaakt van analytische cookies van Google. Zo krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen websites optimalisaties worden doorgevoerd en trachten wij de gebruikerservaring van de bezoekers te verbeteren.

copyright

Niets van de websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronische, mechanische, door fotokopieën, opname of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ’t Logement op Terschelling en/of haar licentiegevers en/of de maker(s) hiervan.

huurvoorwaarden ’t Logement Terschelling

Bij het huren van een huisje zijn onze huurvoorwaarden van toepassing.